Kroko Handmade Knives

Kroko Handmade Knives

, ,

Oferowane usługi

Noże

Specjalizacja:
Noże myśliwskie, EDC, surwiwalowe, kolekcjonerskie, z głownia stałą i składane.
Hunting knives, EDC, Survival, Collector knives, fixed & folding.

https://www.facebook.com/krokoknives/