Custom Woods

Custom Woods

ul. Bolesława Krzywoustego 1, 69-100 Słubice, województwo Lubuskie

Oferowane usługi

Wystrój wnętrz

Specjalizacja:
Fascynacja Islandią oraz pasja tworzenia i doświadczenie projektanta – od tego się zaczęło. Pomimo otaczających nas z każdej stron nowinek technologicznych wciąż, mniej lub bardziej świadomie, tęsknimy do natury.
Z tej właśnie tęsknoty zrodził się pomysł na nasze lampy. Rzadkie gatunki drewna, islandzka skała wulkaniczna, oksydowane metale, żarówki przywodzące na myśl samego Thomasa Edisona plus trochę szaleństwa - to my - Custom Woods.

Designers' fascination of Iceland as well as their passion to create and experience - that's how it all started. Although technological innovations surround us, we still yearn for nature, more or less consciously.
And thanks to this longing, an idea for our lamps was born. Rare species of wood, Icelandic volcanic rock, oxidized metals, light bulbs reminiscent of the Thomas Edison plus a bit of craziness - that's us - Custom Woods

http://www.customlamps.pl/

https://www.facebook.com/CustomWoodsPL/

info@customlamps.pl

tel: 517 950 235